Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Μαθητεία στα ΕΠΑΛ.

Αφίσα Μεταλυκειακού Έτους

Ευρετήριο Άρθρου

Κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, καλούνται για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ οι παρακάτω υποψήφιοι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά και τις δύο προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017):

α) κάτοχοι:

       α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή

       α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων.

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης .

γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

 

α/α

ΕΠΑΛ Ν.3475/2006

ΕΠΑΛ Ν.4186/2013

Ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών (Πράξεις Ι.Ε.Π.)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

1

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών

Υπηρεσιών

4

3

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Οχημάτων

2

4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

5

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

DESIGN BY WEB-KOMP