20 μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+

erasmus

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση το 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ αναχώρησε σήμερα (23/3/2016) για Πορτογαλία για δεκαέξι ημέρες. Το θέμα του προγράμματος του σχολείου μας είναι: «Καταδυτικός τουρισμός –Μοχλός ανάπτυξης της Καλύμνου».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 20 μαθητές της σχολικής μας μονάδας από τα Τμήματα Οικονομίας και Διοίκησης και Τουριστικών Επιχειρήσεων και δύο συνοδοί καθηγητές.

Στην Πορτογαλία οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε διάφορες εταιρείες και να εμπλουτίσουν τα μαθησιακά τους οφέλη. Θα παρουσιάσουν την Κάλυμνο της κατάδυσης μέσω των διαφημιστικών φυλλαδίων του γραφείου Τουρισμού του Δήμου Καλυμνίων, καθώς και το πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό του καθηγητή κ. Πάου Μιχαήλ.

Οι μαθητές θα προσφέρουν το παραδοσιακό προϊόν του νησιού μας, το σφουγγάρι, το όποιο χάρισε στη σχολική μας μονάδα ο κ. Μακρυλλός Μανώλης.

Με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν στην ενεργό συμμετοχή σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης.

Οι μαθητές θα λειτουργήσουν  ως πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα ενεργοποιηθούν  ως ποικιλότροποι – δραστήριοι δημιουργοί της γνώσης, της μόρφωσης, αποποιούμενοι το ρόλο των παθητικών αποδεκτών της έτοιμης γνώσης.

Οι επισκέψεις σε εταιρείες θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο-κλειδί για την όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών, τη διεύρυνση των πνευματικών και ψυχοσυναισθηματικών οριζόντων και την καλλιέργεια της επιστημονικής μεθόδου εργασίας και πνεύματος συνεργασίας, απαραίτητα εφόδια για τους πολίτες του 21ου αιώνα.

Αναρτήσεις στον τοπικό Τύπο: Kalymnosola, Kalymnos-news

 

DESIGN BY WEB-KOMP