Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

 

  Μέσω των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων  οι μαθητές λειτουργούν  ως πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενεργοποιούνται ως ποικιλότροποι – δραστήριοι δημιουργοί της γνώσης, της μόρφωσης και της συμπεριφοράς τους, αποποιούμενοι το ρόλο των παθητικών αποδεκτών. Τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία, μαθαίνουν να αυτο-οργανώνονται, να διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στην έρευνα και κυρίως να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το έργο που επιλέγουν να φέρουν σε πέρας.

  Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων  συμβάλλουν στην όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών, στη διεύρυνση των πνευματικών και ψυχοσυναισθηματικών οριζόντων και στην καλλιέργεια  ενός πνεύματος συνεργασίας. Όλοι  οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και οι υπεύθυνοι καθηγητές, δε λειτουργούν σε ατομικό αλλά σε καθαρά συλλογικό επίπεδο για να επιτύχουν ένα κοινό στόχο και να παράγουν μια ολοκληρωμένη αποτέλεσμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

«Δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους»: (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σπυροπούλου Μαρία, Συμμετέχοντες καθηγητές: Πάου Μιχαήλ, Τσαπαδίκου Μαρία- Υποδιευθύντρια του σχολείου).

«Κινηματογραφικές τεχνικές (συγγραφή σεναρίου, μοντάζ ταινίας,  ο ηθοποιός και ο ρόλος του)». (Υπεύθυνος καθηγητής: Πάου Μιχαήλ, Συμμετέχοντες καθηγητές: Ιακώβου Ιωάννης- Διευθυντής του σχολείου, Σπυροπούλου Μαρία).

«Το ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου στο EUROPEAN SCHOOL RADIO- Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο!». (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δημούδη Μυρτώ, Συμμετέχοντες: καθηγητές: Σδρέγας Ζαχαρίας-Υποδιευθυντής του σχολείου, Γεωργιάδης Αναστάσιος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Πρώτες βοήθειες: Η σημασία τους για την ανθρώπινη ζωή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσαπαδίκου Μαρία- Υποδιευθύντρια του σχολείου. Συμμετέχοντες καθηγητές: Ιακώβου Ιωάννης- Διευθυντής του σχολείου, Δημούδη Μυρτώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Περιβάλλον και κατοικία: το σπίτι του 2020, σήμερα!». Υπεύθυνος καθηγητής: Μπερεδήμας Δημήτριος.

DESIGN BY WEB-KOMP