Ανάθεση πολυήμερης εκδρομής Γ' Τάξης

Στις 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:10 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου, έγινε η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει τη διοργάνωση της φετινής 5μερης εκδρομής της Γ' τάξης του σχολείου μας.

Για να διαβάσετε το πρακτικό της ανάθεσης πατείστε εδώ:

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της  προαναφερθείσας Υ.Α., η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την  29/1/2015  και ώρα 12:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο  γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

DESIGN BY WEB-KOMP