ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το διαθεματικό περιοδικό που δημιουργήθηκε απο το σχολείο μας στα πλαίσια του σχέδιου δράσης 2021-2022

 

Εκτύπωση

DESIGN BY WEB-KOMP