Ωρολόγιο Πρόγραμμα για μαθήματα εξ αποστάσεως

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του ΕΠΑΛ Καλύμνου για τα μαθήματα εξ αποστάσεως παραμένει το ίδιο.

Μπορείτε να το βλέπετε διαδικτυακά στη διεύθυνση  https://1epal-kalymn.edupage.org/timetable/ ή να πατάτε στο **ΩΡΟΛΟΓΙΟ** στη σελίδα του σχολείου.

DESIGN BY WEB-KOMP