Πρόγραμμα ERASMUS+ - Εκπαιδευτική Επίσκεψη Κύπρος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 19 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ θα αναχωρήσει   στις 11/11/2019  για την Κύπρο .

H εκπαιδευτική επίσκεψη θα διαρκέσει από 11/11 έως 26/11. Το θέμα του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας είναι:

«Πρακτική Άσκηση σε Αυτοματισμούς Πλοίων»

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 μαθητές της σχολικής μας μονάδας από το Ναυτιλιακό  και Ηλεκτρολογικό τομέα  και τρείς   συνοδοί καθηγητές.

Στην Κύπρο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε διάφορες εταιρείες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους. Θα παρουσιάσουν την Κάλυμνο μέσω των διαφημιστικών φυλλαδίων.

Μέσω του Προγράμματος ERASMUS+19  παρέχεται  η δυνατότητα στους μαθητές  να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους. Μαθαίνουν να αυτο-οργανώνονται  και  να διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στην έρευνα. Όλοι  οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και υπεύθυνοι καθηγητές, δε λειτουργούν ως μονάδες αλλά ως ομάδες, για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο και να παράγουν ένα  ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

          Με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές θα παρακινηθούν  στην  ενεργό συμμετοχή, θα εμβαθύνουν και θα διευρύνουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, θα γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κύπρου.

Οι επισκέψεις  σε εταιρείες της Κύπρου θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο-κλειδί για την όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών, τη διεύρυνση των πνευματικών και ψυχοσυναισθηματικών οριζόντων τους και την καλλιέργεια της επιστημονικής μεθόδου εργασίας. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης  που θα τους χορηγηθούν θα εμπλουτίσουν και θα συμπληρώσουν το βιογραφικό τους.

ERASMUS

DESIGN BY WEB-KOMP