ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Σειρά επισκέψεων και εκδήλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης    Νοτίου  Αιγαίου  διοργανώνει  σειρά  επισκέψεων  και
εκδήλωση

με  τη  συμμετοχή  του  Υφυπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  κ.  Δημητρίου  Μπαξεβανάκη,  του  Προϊσταμένου
Διεύθυνσης  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  κ.  Γεωργίου  Μουστάκα  και  του
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κ. Βασιλείου Καραγιάννη στην Κω και στην
Κάλυμνο, με στόχο την ενημέρωση των  εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις εξελίξεις στο
εκπαιδευτικό σύστημα, με βάση το παρακάτω πρόγραμμα.

 

DESIGN BY WEB-KOMP